Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gm...

Data publikacji: 
piątek, 16 Października, 2020
Zapytanie ofertowe - Zimowe utzrymanie dróg gminnych
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych
Załączniki: 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na:1. wykonanie demontażu, tr...

Data publikacji: 
środa, 7 Października, 2020
Zapytanie Ofertowe - Utylizacja Azbestu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na: 1. wykonanie demontażu, transport i unieszkodliwienie ok 8,707 Mg wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Przywidz: 2. odebranie, transport i unieszkodliwienie ok. 32,737 Mg wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Przywidz.

Decyzja Wójta Gminy Przywidz w sprawie „Budowy instalacji do odzysku i recyklingu odpadów ...

Data publikacji: 
czwartek, 1 Października, 2020
Przedmiot: 
Decyzja Wójta Gminy Przywidz w sprawie „Budowy instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych poliestrowych – PET”

Postanowienie. Postanawiam odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ...

Data publikacji: 
wtorek, 29 Września, 2020
Przedmiot: 
Postanowienie. Postanawiam odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn:: "Budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych poliestrowych - PET. Budowa punktu przesypowego odpadów w Miłowie, ul. Budowlanych 1, dz. nr 87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo.

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:Zakup wraz z dostawą i ...

Data publikacji: 
wtorek, 25 Sierpnia, 2020
Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem - płyty Jumbo
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem na terenie Gminy Przywidz materiałów takich jak: - płyty Jumbo 1000x750x125 do 465 szt (posiadające odpowiednie atesty)

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Data publikacji: 
czwartek, 20 Sierpnia, 2020
Przedmiot: 
Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Wójt Gminy Przywidz wnioskuje o wydanie uzgodnienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia p...

Data publikacji: 
czwartek, 13 Sierpnia, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz wnioskuje o wydanie uzgodnienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowie instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych poliestrowych - PET. Budowa punktu przesypowego odpadów w Miłowie, ul. Budowlanych 1. dz. nr 87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo"

Postanawiam dopuścić Stowarzyszenie "Zielona Kraina" - Gmina Przywidz Organizacja Społeczn...

Data publikacji: 
środa, 12 Sierpnia, 2020
Przedmiot: 
Postanawiam dopuścić Stowarzyszenie "Zielona Kraina" - Gmina Przywidz Organizacja Społeczna z/s przy ul. Morskiej 22 w Kierzkowie, 83-047 Przywidz do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy do 4 MW na działce nr 38/1. obręb Sucha Huta, gm. Przywidz"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa stacji paliw wraz z częścią gastronomic...

Data publikacji: 
poniedziałek, 8 Czerwca, 2020
Przedmiot: 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa stacji paliw wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce nr 114, obręb Miłowo, gm. Przywidz"

Strony