Referat Organizacyjny

Zarządzenie 38/2022

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 6 Czerwca, 2022

Zarządzenie 32/2022

w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego na rok 2022.
Opublikował: 
Data publikacji: 
piątek, 20 Maja, 2022

Zarządzenie 27/2022

W sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu przeprowadzenia etapu gminnego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Opublikował: 
Data publikacji: 
środa, 11 Maja, 2022

Zarządzenie 22/2022

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022.
Opublikował: 
Data publikacji: 
piątek, 22 Kwietnia, 2022

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Zawiadamia o wydaniu przez PWKZ decyzji administr...

Data publikacji: 
czwartek, 21 Kwietnia, 2022
Przedmiot: 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Zawiadamia o wydaniu przez PWKZ decyzji administracyjnej sygn.ZA.5161.126-3.2022.SS z dnia 15.04.2022 r. pozwalającej Augustowsko-Suwalskiemu Towarzystwu Naukowemu z siedzibą w Suwałkach, reprezentowanemu przez Pana Macieja Ambrosiewicza - Prezesa A-STN, na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski, na obszarze AZP 14-42
Opublikował: 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Zawiadamia przez publiczne Obwieszczenie o wszczę...

Data publikacji: 
wtorek, 1 Marca, 2022
Przedmiot: 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Zawiadamia przez publiczne Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Augostowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Suwałkach, reprezentowanego przez Pana Macieja Ambrosiewicza - Prezesa A-STN; w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski;
Opublikował: 

Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrania wyborczego Sołectwa Kozia Góra.

Data publikacji: 
czwartek, 27 Stycznia, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrania wyborczego Sołectwa Kozia Góra.
Opublikował: 

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenia usług w zakresie publicznego tran...

Data publikacji: 
piątek, 31 Grudnia, 2021
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Przedmiot ogłoszenia: 
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Opublikował: 

Zarządzenie 56/2021

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 15 Listopada, 2021

Zarządzenie 50/2021

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Opublikował: 
Data publikacji: 
wtorek, 26 Października, 2021

Strony