Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
czwartek, 23 Czerwca, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 20.06.2022 r.. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Bogdana Makowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii napowietrzno - kablowej nn 0,4 kV na działkach 81/26 i 81/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.10.2022.DA z dnia 22 czerw...

Data publikacji: 
środa, 22 Czerwca, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.10.2022.DA z dnia 22 czerwca 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 72/2 i 66/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.7.2022.DA z dnia 07 czerwc...

Data publikacji: 
wtorek, 7 Czerwca, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.7.2022.DA z dnia 07 czerwca 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: modernizacji linii napowietrznej nn 0,4 kV polegającej na wymianie przewodów i słupów oraz skablowaniu linii nn 0,4kV na działkach 105/2, 102, 104/2, 103/1, 100, 150/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2022.DA z dnia 03 czerw...

Data publikacji: 
piątek, 3 Czerwca, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2022.DA z dnia 03 czerwca 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 8 i 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 3 Czerwca, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 26.05.2021 r.. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 139/29, 140/2, 59/2, 6/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2022.DA z dnia 02 czerwc...

Data publikacji: 
czwartek, 2 Czerwca, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2022.DA z dnia 02 czerwca 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej Ø 110 w miejscowości Borowina na działce nr 174 w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2022.DA z dnia 02 czerwc...

Data publikacji: 
czwartek, 2 Czerwca, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2022.DA z dnia 02 czerwca 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działce 134/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 24 Maja, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 23.05.2022 r.. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 8 i 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz

Zarządzenie 33/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
Data publikacji: 
wtorek, 24 Maja, 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
poniedziałek, 23 Maja, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 20.05.2022 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego , przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie lini kablowej nn 0,4 kV na działkach 72/2 i 66/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Strony