Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini...

Data publikacji: 
czwartek, 14 Października, 2021
Przedmiot: 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 14 października 2021 r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 98/37 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka (Roztoka) - znak GN.P.6730.15.2.2014.MS. Z pełną treścią przedmiotowej decyzji zainteresowane Strony postępowania, mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przywidzu pok. 14 lub 15, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiot: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53...

Data publikacji: 
poniedziałek, 18 Października, 2021
Przedmiot: 
Przedmiot: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art 10 1, art. 49, art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 7356) Urzząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 24.09.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 11.10.2021 r.) P4 sp. z o.o z siedziba w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Marcina Bachórz, P.P.P. i U.R. Lambda Sp. z o.o., ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk, przystępuje do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji bazowej telefoni komórkowej operatora P4 nr GDA0141A wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi na działce nr 55/7 w obrębie ewidencyjnym Olszanka, gmina Przywidz

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini...

Data publikacji: 
środa, 13 Października, 2021
Przedmiot: 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia strony postepowania, że w dniu 13 października 2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/60 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.75.2021.DA

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2021.DA z dnia 29 wrześ...

Data publikacji: 
środa, 29 Września, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2021.DA z dnia 29 września 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na działce 59/3 położnych w obrębie ewidencyjnym Michalin gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2021.DA z dnia 27 wrześ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 27 Września, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2021.DA z dnia 27 września 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 90 na działkach 146/3 i 118 położnych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 3 Września, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 31.08.2021 r. na wniosek Marcina Fic przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 na działce 59/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Borowina

Data publikacji: 
środa, 1 Września, 2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Borowina
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Borowina

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 31 Sierpnia, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 20.08.2021 r. na wniosek Grażyny Danielewicz przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 wraz z przyłączami na działkach 146/3 i 118 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Strony