Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Zawiadomienie Wójta Gminy Przywidz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wy...

Data publikacji: 
środa, 18 Sierpnia, 2021
Przedmiot: 
Zawiadomienie Wójta Gminy Przywidz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wylesienie nie więcej niż 10,0 ha gruntów leśnych na terenie Gminy Przywidz i Gminy Kolbudy(powiat gdański, woj. Pomorskie) na potrzeby rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku (części) B od miejscowości Kolbudy km ok. 14+645 do m. Przywidz km ok. 26+875”

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2021.DA z dnia 28 lipca ...

Data publikacji: 
środa, 28 Lipca, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2021.DA z dnia 28 lipca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 90 na działce 169/4 położnej w obrębie ewidencyjnym Michalin gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2021.DA z dnia 27 lipca ...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Lipca, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2021.DA z dnia 27 lipca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 wraz z przyłączami na działkach 110, 113/23, 113/53, 113/60 położnych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2021.DA z dnia 26 lipca ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Lipca, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2021.DA z dnia 26 lipca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 90 na działkach 75/3 i 75/1 położnych w obrębie ewidencyjnym Michalin gmina Przywidz

Zarządzenie 38/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka
Data publikacji: 
czwartek, 22 Lipca, 2021

Zarządzenie 37/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Pomlewo
Data publikacji: 
czwartek, 22 Lipca, 2021

Zarządzenie 36/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka
Data publikacji: 
czwartek, 22 Lipca, 2021

Strony