Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 8 Stycznia, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 21.12.2020 r. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Radosława Szypulińskiego uzupełniony dnia 07.01.2021 r. przystępuje do ustanie decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 84/11, 277/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gmina Przywidz

Zarządzenie 1/2021

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marszewska Góra II, w rejonie ul. Głównej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz
Data publikacji: 
wtorek, 5 Stycznia, 2021

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.7.2020.DA z dnia 22 grudni...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Grudnia, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.7.2020.DA z dnia 22 grudnia 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 163/13, 166/10, 166/21, 166/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna, gmina Przywidz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
poniedziałek, 14 Grudnia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1) Huta Dolna II w rejonie ulicy Żurawi Trakt i ulicy Dąbrowy, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Huta Dolna, gmina Przywidz. 2) Pomlewo III w rejonie ulicy Łąkowej i ulicy Kasztanowej, dla fragmentu obrebu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz

Data publikacji: 
piątek, 11 Grudnia, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka

Data publikacji: 
piątek, 11 Grudnia, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka

Zarządzenie 63/2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 
środa, 18 Listopada, 2020

Zarządzenie 62/2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 
środa, 18 Listopada, 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ust...

Data publikacji: 
piątek, 13 Listopada, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 09.11.2020 r. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustanie decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 166/13, 166/10, 166/21, 166/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna, gmina Przywidz

Strony