Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę...

Data publikacji: 
wtorek, 26 Kwietnia, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postepowania, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 98/28 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.17.2022.DA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
poniedziałek, 11 Kwietnia, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 06.04.2022 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego , przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie lini kablowej nn 0,4 kV na działkach 19 i 29/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Olszanka, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.4.2022.DA z dnia 11 kwietn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 11 Kwietnia, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.4.2022.DA z dnia 11 kwietnia 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie słupa lini napowietrznej Sn 15 kV na działkach 90 i 91/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta oraz działce 48 położonej w obrębie ewidencyjnym Częstocin, Gmina Przywidz,

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2022.DA z dnia 11 kwietn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 11 Kwietnia, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2022.DA z dnia 11 kwietnia 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na działkach 48/7, 49, 67, 66/1, 66/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 1 Kwietnia, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 28.03.2022 r. Dominiki Lehmann reprezentowanych przez pełnomocnika Annę Kaszubowską - Kaczmarską, AK Projekty, przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 na działkach 16/2 i 104/38 wraz z przyłączami na działkach 56, 48, 51/26 i 51/39 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin, gmina Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Jodłowo

Data publikacji: 
czwartek, 24 Marca, 2022
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Jodłowo
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Jodłowo

Zarządzenie 16/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Trzepowo
Data publikacji: 
wtorek, 22 Marca, 2022

Zarządzenie 17/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Huta Dolna
Data publikacji: 
wtorek, 22 Marca, 2022

Strony