Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Zawiadomienie Wójta Gminy Przywidz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wy...

Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Lipca, 2021
Przedmiot: 
Zawiadomienie Wójta Gminy Przywidz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 21, obręb Stara Huta, gm. Przywidz”.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.7.2021.DA z dnia 20 lipca ...

Data publikacji: 
wtorek, 20 Lipca, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.7.2021.DA z dnia 20 lipca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na działkach 59/2, 184/18, 184/9, 184/10, 184/11 położnych w obrębie ewidencyjnym Miłowo gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
środa, 30 Czerwca, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 28.06.2021 r.. Eugeniusza Dey reprezentowanego przez pełnomocnika - Annę Kaszubowską - Kaczmarską przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 wraz z przyłączami na działkach 75/3, 75/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 29 Czerwca, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 25.06.2021 r.. Marioli Jońskiej i Marzeny Jende przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 wraz z przyłączami na działkach 59/2, 184/18, 184/9, 184/10, 184/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2021.DA z dnia 25 czerwc...

Data publikacji: 
piątek, 25 Czerwca, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2021.DA z dnia 25 czerwca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 90 na działce 67 położnej w obrębie ewidencyjnym Miłowo gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
środa, 23 Czerwca, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 22.06.2021 r.. Anny i Patryka Łahinowicz przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 wraz z przyłączami na działkach 110, 113/23, 113/53, 113/60 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Czerwca, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo IV, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, Gmina Przywidz. Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie do dnia 15.07.2021r. do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, poczta na ww. adres lub adres e-mail: sekretariat@przywidz.pl

Strony