Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Zarządzenie 13/2022

w sprawie zmiany załącznika nr 4 do zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Przywwidz z dnia 29 stycznia 2020 r.
Data publikacji: 
czwartek, 10 Marca, 2022

Zarządzenie 15/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka
Data publikacji: 
piątek, 18 Marca, 2022

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2022.DA z dnia 18 marca ...

Data publikacji: 
piątek, 18 Marca, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2022.DA z dnia 18 marca 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 79/69, 79/41, 81/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Jodłowno

Data publikacji: 
czwartek, 17 Marca, 2022
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Jodłowno
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Jodłowno

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 11 Marca, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 09.03.2022 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie słupa linii napowietrznej SN 15 kV na działkach 90 i 91/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 11 Marca, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 04.03.2022 r. Marty Giejsztowt przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 na działkach 48/7, 49, 67, 66/1, 66/3 położonych w obrębie ewidencyjnym sucha Huta, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2022.DA z dnia 10 marca ...

Data publikacji: 
czwartek, 10 Marca, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2022.DA z dnia 10 marca 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 104/8, 104/38, 104/42, 104/43 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz

Zarządzenie 12/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Sucha Huta
Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Marca, 2022

Zarządzenie 11/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Sucha Huta
Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Marca, 2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Olszanka

Data publikacji: 
poniedziałek, 28 Lutego, 2022
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Olszanka
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Olszanka

Strony