Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Października, 2020
Przedmiot: 
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku wolnostojącego o funkcji gospodarczej i garażowej, basenu zewnętrznego oraz niezbędnej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/42 i 277/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.62.2020.DA

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Października, 2020
Przedmiot: 
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/41 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.61.2020.DA

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego...

Data publikacji: 
piątek, 23 Października, 2020
Przedmiot: 
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/49 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.56.2020.DA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka

Data publikacji: 
piątek, 16 Października, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz

Data publikacji: 
piątek, 16 Października, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2020.DA z dnia 30 wrześn...

Data publikacji: 
środa, 30 Września, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2020.DA z dnia 30 września 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 51, 52, i 17 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Zarządzenie 47/2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 
czwartek, 24 Września, 2020

Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 22 września 2020 ...

Data publikacji: 
czwartek, 24 Września, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 22 września 2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/56 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.38.2020.DA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Marszewska Góra

Data publikacji: 
czwartek, 10 Września, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Marszewska Góra
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Marszewska Góra

Strony