Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2020.DA z dnia 13 sierpn...

Data publikacji: 
czwartek, 13 Sierpnia, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2020.DA z dnia 13 sierpnia 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 89 i 84/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
piątek, 14 Sierpnia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.08.2020 r. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 51, 52 i 17 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
czwartek, 16 Lipca, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.07.2020 r. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Adama Wojnowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 89 i 84/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz

Data publikacji: 
środa, 1 Lipca, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
Załączniki: 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowani...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Czerwca, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem zabudowy od rzek i jezior, w obrębie geodezyjnym Przywidz, Gmina Przywidz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Maja, 2020
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne Gmina Przywidz oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, Gmina Przywidz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2020.DA z dnia 29 kwietn...

Data publikacji: 
środa, 29 Kwietnia, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2020.DA z dnia 29 kwietnia 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej 0.4 kV na działkach135/25, 135/26, 135/23, 131/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
czwartek, 23 Kwietnia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marszewska Góra II w rejonie ul. Gdańskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
czwartek, 23 Kwietnia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejponie ul. Kaszubskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz.

Zarządzenie 18/2020

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem zabudowy od rzek i jezior, w obrębie geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz
Data publikacji: 
czwartek, 19 Marca, 2020

Strony