Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 8 Czerwca, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 02.06.2021 r. Pana Zbigniewa Bujacz reprezentowanego przez pełnomocnika Pan Michała Rejniak przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie sieci wodociągowej Ø 90 na działce 67 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.4.2021.DA z dnia 07 czerwc...

Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Czerwca, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.4.2021.DA z dnia 07 czerwca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii nn 0,4kV na działce 24 położonej w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra gmina Przywidz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
wtorek, 25 Maja, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, Gmina Przywidz. Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie do dnia 15.06.2021r. do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, poczta na ww. adres lub adres e-mail: sekretariat@przywidz.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
czwartek, 6 Maja, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 30.04.2021 r.. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działce 24 położonej w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2021.DA z dnia 14 kwietn...

Data publikacji: 
środa, 14 Kwietnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2021.DA z dnia 14 kwietnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii nn 0,4kV na działkach 222/34, 222/28, 223/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Zarządzenie 20/2021

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo II, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz
Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Kwietnia, 2021

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2021.DA z dnia 12 kwietn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Kwietnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2021.DA z dnia 12 kwietnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii nn 0,4kV na działkach 55/3, 50/2, 127, 279/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz

Strony