Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
środa, 24 Marca, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jodłowno II w rejonie ulicy Polnej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jodłowno, Gmina Przywidz. Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie do dnia 15.04.2021r. do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, poczta na ww. adres lub adres e-mail: sekretariat@przywidz.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
środa, 17 Marca, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 08.03.2021 r.. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 222/34, 222/28, 223/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego...

Data publikacji: 
piątek, 12 Marca, 2021
Przedmiot: 
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/67 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.7.2010.DA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz

Data publikacji: 
czwartek, 11 Marca, 2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2021.DA z dnia 09 marca ...

Data publikacji: 
wtorek, 9 Marca, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2021.DA z dnia 09 marca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Huta na działkach nr 49, 70, 75, 84/11, 277/1 w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2020.DA z dnia 08 marca ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 8 Marca, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2020.DA z dnia 08 marca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 61/1, 60/1, 59/1, 59/2, 140/2, 12/6. 184/18, 139/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
poniedziałek, 22 Lutego, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 17.02.2021 r.. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 55/3, 50/2. 127, 279/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz

Data publikacji: 
czwartek, 18 Lutego, 2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
poniedziałek, 15 Lutego, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrebu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz. Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie do dnia 08.03.2021r. do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, poczta na ww. adres lub adres e-mail: sekretariat@przywidz.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
poniedziałek, 15 Lutego, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrebu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz. Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie do dnia 08.03.2021r. do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, poczta na ww. adres lub adres e-mail: sekretariat@przywidz.pl

Strony