Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2021.DA z dnia 17 grudn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 27 Grudnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2021.DA z dnia 17 grudnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka na działkach nr 14/6, 14/9, 14/19 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2021.DA z dnia 21 grudn...

Data publikacji: 
wtorek, 21 Grudnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2021.DA z dnia 21 grudnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie lini kablowej oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV z szafką oświetleniową i słupem oświetleniowym na działce 235/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2021.DA z dnia 21 grudn...

Data publikacji: 
wtorek, 21 Grudnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2021.DA z dnia 21 grudnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie lini kablowej oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV z szafką oświetleniową i słupem oświetleniowym na działce 235/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2021.DA z dnia 21 grudn...

Data publikacji: 
wtorek, 21 Grudnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2021.DA z dnia 21 grudnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie lini kablowej oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV z szafką oświetleniową i słupem oświetleniowym na działce 235/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz gmina Przywidz

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawyNa podstawie art.. 10 1 i ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 21 Grudnia, 2021
Przedmiot: 
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Na podstawie art.. 10 1 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. , poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej prowadzonego postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr GDA0141A wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi na działce nr 55/7 w obrębie ewidencyjnym Olszanka, Gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.16.2021.DA z dnia 17 grudn...

Data publikacji: 
piątek, 17 Grudnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.16.2021.DA z dnia 17 grudnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na działce 189 wraz z przyłączeniami na działkach nr 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 położnych w obrębie ewidencyjnym Pomlewo gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 14 Grudnia, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 09.12.2021 r. Beaty Grudzińskiej i Natalii Klotz reprezentowanych przez pełnomocnika Romanę Rybicką -Sieradzką przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 na działkach 16/2 i 104/38 wraz z przyłączami na działkach nr 111/14, 111/15, 111/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prze...

Data publikacji: 
środa, 8 Grudnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wylesienie nie więcej niż 10,0 ha gruntów leśnych na terenie Gminy Przywidz i Gminy Kolbudy(powiat gdański, woj. Pomorskie) na potrzeby rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku (części) B od miejscowości Kolbudy km ok. 14+645 do m. Przywidz km ok. 26+875”
Załączniki: 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prze...

Data publikacji: 
środa, 8 Grudnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wylesienie nie więcej niż 10,0 ha gruntów leśnych na terenie Gminy Przywidz i Gminy Kolbudy(powiat gdański, woj. Pomorskie) na potrzeby rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku (części) B od miejscowości Kolbudy km ok. 14+645 do m. Przywidz km ok. 26+875”
Załączniki: 

Zarządzenie 60/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci lokalowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo
Data publikacji: 
wtorek, 30 Listopada, 2021

Strony