Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Z uwagi na ogólne uwarunkowania związane z pandemią koronowirusa (COVID-19) Starosta Gdański Odwołuj...

Data publikacji: 
środa, 18 Marca, 2020
Zawiadomienie Starosty Gdańskiego
Przedmiot ogłoszenia: 
Z uwagi na ogólne uwarunkowania związane z pandemią koronowirusa (COVID-19) Starosta Gdański Odwołuje termin zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Trzepowo gm. Przywidz ogłoszonego Zawiadomieniem z dnia 14.02.2020r na dzień 27.03.2020r. na godzinie 16:30 w Sali Szkoły Podstawowej e Borowinie

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawyzawiadamia się że postepowanie na...

Data publikacji: 
czwartek, 19 Marca, 2020
Przedmiot: 
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zawiadamia się że postepowanie na wniosek Pana Wojciecha Grzenkowicza, ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy. z dnia 25.11.2019r. (data wpływu: 02.12.2019 r.), dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie stacji paliw płynnych wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce 114, obręb Miłowo, gm. Przywidz" nie może być rozpatrzone w ustawowym terminie określonym w art. 35 Kpa.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2020.DA z dnia 25 lutego...

Data publikacji: 
wtorek, 25 Lutego, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2020.DA z dnia 25 lutego 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej 0.4 kV na działkach 93/3, 77, 17, 102, 103/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2019.DA z dnia 17 luteg...

Data publikacji: 
poniedziałek, 17 Lutego, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2019.DA z dnia 17 lutego 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 wraz z przyłączami na działce 168/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 3 Lutego, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce 114, obręb Miłowo, gm, Przywidz". Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 25.11.2019 r. (data wpływu: 02.12.2019 r.)., uzupełniony pismem złożonym 21.01.2019 r. przez Wojciecha Grzenkowicza, zamieszkałego przy ul. Chmielewskiej 17, 83-300 Kartuzy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
piątek, 24 Stycznia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 22.01.2020 r. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 93/3, 77, 17, 102, 103/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do lat 3 - Trzepowo

Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Stycznia, 2020
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do lat 3 - Trzepowo
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do lat 3 - Trzepowo

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do lat 3 - Olszanka

Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Stycznia, 2020
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do lat 3 - Olszanka
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do lat 3 - Olszanka

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2020 roku usłu...

Data publikacji: 
piątek, 17 Stycznia, 2020
Zapytanie Ofertowe - Odławianie i zapewnienie opieki bezdowmnym zwierzetom z terenu gminy Przywidz. w 2020 roku.
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2020 roku usługi polegającej na odłowieniu i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Przywidz.

Strony