Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 10 lutego 2021 r....

Data publikacji: 
środa, 10 Lutego, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 10 lutego 2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/71 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, zmak GN.P.6730.77.2020.DA

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2020.DA z dnia 10 lutego...

Data publikacji: 
środa, 10 Lutego, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2020.DA z dnia 10 lutego 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 84/11, 277/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
środa, 27 Stycznia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Huta, na działkach nr 49, 70, 75, 84/11, 277/1 w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 22 Stycznia, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 21.12.2020 r. uzupełniony 21.12.2020 r. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Adama Wojnowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 61/1, 60/1, 59/1, 59/2, 140/2, 12/6, 184/18, 139/29 polozonych w obrebie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjn...

Data publikacji: 
wtorek, 12 Stycznia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy do 2 MW na działce nr 80, obręb Częstocin, gm. Przywidz". Postępowania zostało wszzcęte na wniosek złożony w dniu 18.12.2020 r. (data wpływu:22.12.2020 r.)., przez Panią Weronikę Wilską-Czarnecką zamieszkałego przy ul. Błękitnej 5, Czarna Huta 83-047 Przywidz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 8 Stycznia, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 21.12.2020 r. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Radosława Szypulińskiego uzupełniony dnia 07.01.2021 r. przystępuje do ustanie decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 84/11, 277/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gmina Przywidz

Zarządzenie 1/2021

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marszewska Góra II, w rejonie ul. Głównej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz
Data publikacji: 
wtorek, 5 Stycznia, 2021

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.7.2020.DA z dnia 22 grudni...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Grudnia, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.7.2020.DA z dnia 22 grudnia 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 163/13, 166/10, 166/21, 166/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna, gmina Przywidz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
poniedziałek, 14 Grudnia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1) Huta Dolna II w rejonie ulicy Żurawi Trakt i ulicy Dąbrowy, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Huta Dolna, gmina Przywidz. 2) Pomlewo III w rejonie ulicy Łąkowej i ulicy Kasztanowej, dla fragmentu obrebu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz.

Strony