Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz

Data publikacji: 
piątek, 11 Grudnia, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka

Data publikacji: 
piątek, 11 Grudnia, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka

Zarządzenie 63/2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 
środa, 18 Listopada, 2020

Zarządzenie 62/2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 
środa, 18 Listopada, 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ust...

Data publikacji: 
piątek, 13 Listopada, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 09.11.2020 r. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustanie decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 166/13, 166/10, 166/21, 166/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna, gmina Przywidz

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Października, 2020
Przedmiot: 
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku wolnostojącego o funkcji gospodarczej i garażowej, basenu zewnętrznego oraz niezbędnej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/42 i 277/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.62.2020.DA

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Października, 2020
Przedmiot: 
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/41 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.61.2020.DA

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego...

Data publikacji: 
piątek, 23 Października, 2020
Przedmiot: 
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/49 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.56.2020.DA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka

Data publikacji: 
piątek, 16 Października, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka

Strony