Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2021.DA z dnia 29 wrześ...

Data publikacji: 
środa, 29 Września, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2021.DA z dnia 29 września 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na działce 59/3 położnych w obrębie ewidencyjnym Michalin gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2021.DA z dnia 27 wrześ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 27 Września, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2021.DA z dnia 27 września 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 90 na działkach 146/3 i 118 położnych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 3 Września, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 31.08.2021 r. na wniosek Marcina Fic przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 na działce 59/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Borowina

Data publikacji: 
środa, 1 Września, 2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Borowina
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Borowina

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 31 Sierpnia, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 20.08.2021 r. na wniosek Grażyny Danielewicz przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 wraz z przyłączami na działkach 146/3 i 118 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Zawiadomienie Wójta Gminy Przywidz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wy...

Data publikacji: 
środa, 18 Sierpnia, 2021
Przedmiot: 
Zawiadomienie Wójta Gminy Przywidz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wylesienie nie więcej niż 10,0 ha gruntów leśnych na terenie Gminy Przywidz i Gminy Kolbudy(powiat gdański, woj. Pomorskie) na potrzeby rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku (części) B od miejscowości Kolbudy km ok. 14+645 do m. Przywidz km ok. 26+875”

Strony