Urząd

sesje

Sesja 34

Data zgromadzenia: 
poniedziałek, 7 Kwietnia, 2014
Typ sesji: 
Zwyczajna
Porządek obrad: 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Sprawy regulaminowe:

a)      zatwierdzenie porządku obrad.

b)      przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

3.       Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym .

4.       Interpelacje radnych.

5.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu  Gminy Przywidz na 2014 rok.

6.       Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.

7.       Wnioski i oświadczenia radnych.

8.       Zakończenie obrad.

Protokół z sesji: