podstrona

Solary


Zastanawiając  się jaki jest sens montowania kolektorów słonecznych, warto odpowiedzieć sobie na pytanie  co to jest  instalacja solarna i jakie korzyści płyną z jej zastosowania.

Instalacja solarna - jest to zestaw urządzeń i przewodów pozwalających na wykorzystanie energii odnawialnej jaką jest energia słoneczna w celu uzyskania ciepła do ogrzania wody do celów użytkowych (tzw. c.w.u.- ciepła woda użytkowa) lub częściowego ogrzania mieszkania.

Zamontowanie instalacji solarnej na swoim budynku daje wiele korzyści, m.in.:

  1. wygoda – instalacja solarna pozwala na wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła
  2. niższe rachunki za ogrzewanie – wykorzystanie energii odnawialnej jest bezpłatne
  3. czystsze środowisko - instalacja taka pozwala ograniczyć ilość wprowadzanych przy tradycyjnym ogrzewaniu ilość pyłów i gazów do powietrza
  4. możliwość rozwinięcia potencjału turystycznego na terenie Gminy.

Mając na uwadze powyższe korzyści  Gmina Przywidz przystąpiła do projektu :
„BUDOWA ZESPOŁU INSTALACJI SOLARNYCH W GMINIE PRZYWIDZ – SŁOŃCE W PRZYWIDZU”
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych.
27 kwietnia 2010r - złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007 – 2013
2 lipca 2010r -  uzyskaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania dla realizacji projektu w wysokości 1 559 063,43 zł  (całkowita wartość projektu to 2 221 360,85 zł)
18 sierpień 2010 r. - podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu

Podstawowe informacje o projekcie:

  1. projekt jest realizowany przez Gminę Przywidz oraz Fundację Instytut Aktywizacji Regionów;
  2. w ramach projektu zostaną zamontowane kompletne instalacje solarne na 142 budynkach mieszkalnych (135) i  użyteczności publicznej (7);
  3. instalacje zostały umieszczone na terenie 15 sołectw Gminy Przywidz;
  4. dodatkowym elementem projektu jest przeprowadzanie akcji promocyjno – edukacyjnej wśród mieszkańców.

Okres trwałości projektu wyznaczony przez Unię Europejską wyznaczony został na 5 lat od daty finansowego zakończenia realizacji projektu. Oznacza to, że w tym czasie zamontowanych instalacji nie można modyfikować. Po wyznaczonym czasie staja się one własnością dotychczasowych  użytkowników.
Ze względu na to, że Gmina Przywidz kładzie wielki nacisk na turystykę takie rozwiązanie ma wielkie znaczenie ekologiczne.  Projekt ma za zadanie zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa tradycyjne i zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł, tym samym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne.

Inicjatywa ta spotkała się z wielkim entuzjazmem i została doceniona na szczeblu regionalnym a następnie ogólnopolskim – w ramach konkursu ‘Przyjazna Wieś’ , który jest organizowany od 2009r przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w październiku 2012r Komisja Konkursowa uznała projekt – ‘Budowa zespołu instalacji solarnych w Gminie Przywidz – Słońce w Przywidzu’ za najlepszy w zakresie infrastruktury ekologicznej przy wsparciu środków unijnych i przyznała Gminie Przywidz - I miejsce .  Jako laureat konkursu regionalnego Gmina została zgłoszona do ogólnopolskiego etapu konkursu i  4 grudnia 2012r Wójt Gminy Przywidz Pan Marek Zimakowski odebrał w Warszawie w gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego dyplom za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim etapie konkursu.

Opracowała:
Aleksandra Ciecholewska

Linki do materiałów zewnętrznych:

Reporter Pomorskiej - Pomorska.TV - 02.09.2011
www.youtube.com/watch?v=om5FM2UjhEE