Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Spotkanie z sołtysami

W dniu 19.02.2020r. Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski spotkał się z Sołtysami  na cyklicznym, pierwszym w tym roku spotkaniu, podczas którego omawiane były bieżące sprawy gminne.

 

W spotkaniu uczestniczyli także Sekretarz Gminy Dariusz Czaiński,  Przewodniczący Rady Gminy Michał Jasiński, Skarbnik Barbara Borowska, Kierownik Organizacyjny Alina Klejna oraz Dyrektor GOK Anna Zulewska.

W trakcie spotkania omówione zostały następujące tematy:

  • zaawansowanie gminnych inwestycji, tj. oczyszczalni, kanalizacji oraz fotowoltaiki.
  • aspekty  prawne związane z wnioskiem złożonym przez inwestora – firmę WOBET
  • plan nowej inwestycji w Gminie, tj. wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe.
  • remonty dróg gminnych
  • zmiana systemu opłat za wodę ( z obecnie obowiązującego na system inkasencki )
  • realizacja Funduszy Sołeckich na 2020r.
  • kwestia braku uiszczania opłat przez mieszańców posiadających psy
  • bieżące sprawy/ problemy sołeckie

Kolejne zostało zaplanowane na kwiecień 2020r