Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

AED na wyposażeniu SP w Przywidzu.

Defibrylator LIFEPAK CR2 jest w posiadaniu SP w Przywidzu. 
W dniu dzisiejszym zostało przeprowadzone szkolenie przez ADPLA Sp. z o.o.,dzięki któremu reprezentacja pracowników szkoły oraz uczniów zdobyła wiedzę z obsługi sprzętu ratującego ludzkie życie.
Co ważne i należy podkreślić - ten półautomatyczny, łatwy w obsłudze defibrylator został zakupiony dla szkoły z funduszy gminnych, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przywidz.
To mieszkańcy podjęli decyzję na zebraniu wiejskim, że część funduszy na rok 2021 zostanie przeznaczona właśnie na ten cel.
Dużym zaangażowaniem wykazał się sołtys Przywidza Robert Deja.
AED został umieszczony obok sekretariatu szkoły w specjalnej skrzynce.
"Szybka i skuteczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz użycie defibrylatora pozwala ratować do 80% poszkodowanych z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia. "
 Dziękujemy szkoleniowcom za dostarczenie sprzętu oraz przeszkolenie kadry i dzieci.
www.adpla.pl