Urząd

podstrona

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz nr 88/2019 z dnia 27.12.2019r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przywidz Referat Organizacyjny

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY PRZYWIDZ

 

 

Stanowisko

Imię  i Nazwisko

Nr pokoju 

Nr.tel

           I Piętro

 

Wójt

Marek Zimakowski

10

(58) 682-51-46

 

Sekretarz

 

Dariusz Czaiński

 

6

 

(58) 682-51-46

 

Zastępca Wójta

 

Alina Klejna

 

11

 

(58) 682-59-86

 

 

REFERAT FINANSOWY  - Parter

 

Skarbnik

 

Barbara Borowska

 

5

 

(58) 682-59-89

 

 

Podinspektor ds.windykacji

 

Ewelina Kron

 

2

 

(58) 691-51-81`

 

Referent ds.podatków i opłat

 

Magdalena Pułka

 

2

 

(58) 691-51-81

 

Zastępca Skarbnika

Inspektor ds. księgowości

 

Cecylia Cierocka

3

(58) 682-59-84

Inspektor ds.księgowości oświatowej

 

Małgorzata Jurczyk

 

3

 

(58) 682-59-84

 

Podinspektor ds.księgowosci  i VAT

 

Marieta Węsierska – Tesen

 

3

 

(58) 682-59-84

 

Inspektor ds.płac     

 

Ewa Szczypiorowska –Berlik

 

4

 

(58) 682-59-83

 

Inspektor ds.windykacji

 

Anna Koniecka

 

4

 

(58) 682-59-83

 

Referent ds.księgowości

 

Sylwia Dzieruk

 

4

 

(58) 682-59-83

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I Piętro

 

Kierownik    Referatu Organizacyjnego

 

Alina Klejna

 

11

 

(58) 682-59-86

(58) 682-51-46

 

Podinspektor ds.obsług Biura Rady Gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

 

Karolina Szymikowska

 

7

 

(58) 682-59-87

 

Pomoc Administracyjna

 

Katarzyna Stencel

 

9

 

(58) 682-51-46

 

PARTER

 

Inspektor ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

Aleksandra Kajzer – Piasecka

 

1

 

(58) 682-59-82

 

Pomoc Administracyjna   

    

Grażyna Sejda

 

 

(58) 682-51-46

 

 

 

 

 

II Piętro

 

Inspektor ds.społecznych

 

Grażyna Kłęk

 

17

 

(58) 682-59-94

 

 

 

 

 

17

 

(58) 682-59-94

 

 

                             

 

 

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ II PIĘTRO

 

Kierownik Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

Dariusz Czaiński

 

6

 

(58)682-51-46

 

Inspektor ds.inwestycji

 

Tomasz Herbasz

 

12

 

(58) 682-50-69

 

Inspektor ds.inwestycji i

ochrony środowiska

 

Marcin Walkowski

 

12

 

(58) 682-50-69

 

Inspektor ds.komunalnych

 

Aldona Giczewska

 

13

 

(58) 682-59-90

 

 Podinspektor ds. dróg

 

Dariusz Rerek

 

13

 

(58) 682-59-90

 

Inspektor ds.inwestycji

 

Jerzy Jusiak

 

14

 

(58) 682-59-93

 

Inspektor  ds.pozyskiwania
środków pozabudżetowych

 

Jolanta Barton

 

16

 

(58) 691-51-95

 

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Kierownik Referatu Rolnictwa ,

Gospodarki i Planowania Przestrzennego 

 

Dorota Adamska

 

15

 

(58) 682-59-92

 

Inspektor ds. planowania
Przestrzennego

 

Katarzyna Miazga

 

14

 

(58) 682-59-91

 

Urbanista

 

Mateusz Sieńko

 

14

 

(58) 682-59-91

 

Podinspektor ds. gospodarki

nieruchomościami

 

Katarzyna Parchoniuk

 

14

 

(58) 682-59-93

 

Geodeta gminy

 

Ewa Witkowska

 

14

 

(58) 682-59-93

 

URZAD STANU CYWILNEGO PARTER

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Aleksandra Ciecholewska

 

1

 

(58) 682-59-82

 

                                                            

 

SAMODZIELNE STANOWISKO  II PIĘTRO

 

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

 

Arkadiusz Mikulski

 

16

 

(58) 691-51-95