Urząd

podstrona

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz nr 88/2019 z dnia 27.12.2019r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przywidz Referat Organizacyjny

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY PRZYWIDZ

 

Stanowisko

Imię  i Nazwisko

Nr pokoju

Nr.tel

I Piętro

Wójt

Marek Zimakowski

10

(58) 682-51-46

 

Sekretarz

Dariusz Czaiński

6

(58) 682-51-46

 

Zastępca Wójta

Alina Klejna

11

(58) 682-51-46

REFERAT FINANSOWY  - Parter

 

Skarbnik

Barbara Borowska

5

(58) 682-59-89

 

Podinspektor ds.windykacji

Ewelina Kron

2

(58) 691-51-81

Podinspktor ds.podatków i opłat

Magdalena Pułka

2

(58) 691-51-81

Zastępca Skarbnika

Inspektor ds. księgowości

Cecylia Cierocka

3

(58) 682-59-84

Inspektor ds.księgowości oświatowej

Małgorzata Jurczyk

4

(58) 682-59-83

Inspektor ds.księgowosci  i VAT

Marieta Szczęsna

3

(58) 682-59-84

Referent ds.księgowości

Lucyna Burant-Ciecholewska

3

(58) 682-59-84

Inspektor ds.płac

Ewa Szczypiorowska –Berlik

4

(58) 682-59-83

Inspektor ds.windykacji

Anna Koniecka

 

(58) 691-51-63

Referent ds.księgowości

Sylwia Dzieruk

4

(58) 682-59-83

REFERAT ORGANIZACYJNY I Piętro

 

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Alina Klejna

11

(58) 682-51-46

Inspektor ds.obsługi Biura Rady Gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Karolina Szymikowska

7

(58) 682-59-87

Pomoc Administracyjna

Katarzyna Stencel

9

(58) 682-51-46

PARTER

Inspektor ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych

Aleksandra Kajzer – Piasecka

1

(58) 682-59-82

Pomoc Administracyjna

Grażyna Sejda

 

(58) 682-51-46

 

 

 

 

II Piętro

Inspektor ds.społecznych

Grażyna Kłęk

17

(58) 682-59-94

Referent ds.promocji  i turystyki

Wiktoria Zyska

17

(58) 682-59-94

Pomoc Administracyjna

Małgorzata Krefft

12

(58) 682-51-71

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ II PIĘTRO

 

Kierownik Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Dariusz Czaiński

6

(58) 682-51-46

Inspektor ds.inwestycji i

ochrony środowiska

Marcin Walkowski

12

(58) 682-50-69

Inspektor ds.komunalnych

Aldona Giczewska

 

(58) 691-51-61

(58) 682-59-90

Inspektor ds. dróg

Dariusz Rerek

 

(58) 691-51-62

Podinspektor ds. inwestycji

Aleksandra Kuręda

 

(58) 665-222-168

Inspektor ds.inwestycji

 

Jerzy Jusiak

14

(58) 682-59-93

Inspektor  ds.pozyskiwania

środków pozabudżetowych

 

Anna Pożoga

16

(58) 691-51-95

 

Kierownik Referatu Rolnictwa ,

Gospodarki i Planowania Przestrzennego

Dorota Adamska

15

(58) 682-59-92

Inspektor ds. planowania

Przestrzennego

Katarzyna Miazga

14

(58) 682-59-91

Urbanista

Mateusz Sieńko

14

(58) 682-59-91

Podinspektor ds. gospodarki

nieruchomościami

Weronika Gajda

14

(58) 682-59-93

Geodeta gminy

Ewa Witkowska

14

(58) 682-59-93

URZAD STANU CYWILNEGO PARTER

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Aleksandra Ciecholewska

1

(58) 682-59-82

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO  II PIĘTRO

Główny specjalista ds. energetyki i inwestycji

Tomasz Herbasz

13

(58)682-50-69

Inspektor do ZK i OC

Michał Bukowski

12

(58)682-59-71

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

Arkadiusz Mikulski

16

(58)691-51-95