Urząd

podstrona

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny


Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz nr 8/2010 z dnia 1.02.2010r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przywidz Referat Organizacyjny

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY PRZYWIDZ

 

 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Numer pokoju piętro

Numer telefonu

I Piętro

Wójt

Marek Zimakowski

10

(58) 682-51-46

Sekretarz

Dariusz Czaiński

6

(58) 682-51-46

 

 

REFERAT FINANSOWY
Parter

Skarbnik

Barbara Borowska

5

(58) 682-59-89

Inspektor ds. windykacji

Krystyna Lewicka

2

(58) 682-59-83

Inspektor ds. podatków i opłat

Magdalena Pułka

2

(58) 682-59-83

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Cecylia Cierocka

3

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. księgowości oświatowej

Małgorzata Jurczyk

3

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. płac

Ewa Szczypiorowska- Berlik

4

(58) 682-59-84

Inspektor

 ds. windykacji

Anna Koniecka

4

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. księgowości

Sylwia Dzieruk

4

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. księgowości i VAT

Marieta Węsierska -Tesen

4

(58) 682-59-83

 
 
REFERAT ORGANIZACYJNY

I Piętro

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Alina Klejna

11

(58) 682-59-86

Podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi Biura Rady

Karolina Szymikowska

9

(58) 682-51-46

Parter

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Aleksandra Kajzer - Piasecka

1

(58) 682-59-82

II Piętro

Podinspektor ds. promocji, turystyki,  placów zabaw oraz funduszy sołeckich

Karolina Chociej

17

(58) 682-59-94

 Inspektor ds. społecznych

Grażyna Kłęk

17

(58) 682-59-94

 
 
 
 
 
REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

II Piętro

Inspektor ds. inwestycji

Tomasz Herbasz

12

(58) 682-50-69

Inspektor ds. inwestycji

Jerzy Jusiak 

14

(58) 682-51-95

Inspektor ds. komunalnych

Aldona Giczewska

13

(58) 682-59-90

Inspektor ds. ochrony środowiska

Marcin Walkowski

12

(58) 682-50-69

Referent ds. dróg

Dariusz Rerek

13

(58) 682-59-90

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Jolanta Barton

16

(58) 691-51-95

 
 

 

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

II piętro

Kierownik Referatu

Dorota Adamska

15

(58) 682-59-92

Geodeta gminny

Ewa Witkowska

14

(58) 682-59-91

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Miazga

14

(58) 682-59-91

Urbanista

Mateusz Sieńko

14

(58) 682-59-91

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, melioracji i rolnictwa

Katarzyna Parchoniuk

14

(58) 682-59-93

 
 
 
URZĄD STANU CYWILNEGO

Parter

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Aleksandra Ciecholewska

1

(58) 682-59-82

 
 
 

SAMODZIELNE STANOWISKA

I Piętro

Inspektor ds. Kadr

Gabriela Pożoga

7

(58)682-59-87

II Piętro

Inspektor  ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

 

16

(58) 682-59-93

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

Arkadiusz Mikulski

16

(58) 682-59-93