Urząd

podstrona

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz nr 88/2019 z dnia 27.12.2019r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przywidz Referat Organizacyjny

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY PRZYWIDZ

 

 

Stanowisko

Imię  i Nazwisko

Nr pokoju 

Nr.tel

           I Piętro

Wójt

Marek Zimakowski

10

(58) 682-51-46

 

Sekretarz

Dariusz Czaiński

6

(58) 682-51-46

 

Zastępca Wójta

Alina Klejna

11

(58) 682-51-46

REFERAT FINANSOWY  - Parter

 

Skarbnik            

Barbara Borowska

5

(58) 682-59-89

 

Podinspektor ds.windykacji należności

Ewelina Kron

2

(58) 691-51-81

Referent ds.podatków i opłat

Magdalena Pułka

2

(58) 691-51-81

Zastępca Skarbnika

Inspektor ds. księgowości                             

Cecylia Cierocka

3

(58) 682-59-84

Inspektor ds.księgowości oświatowej 

Małgorzata Jurczyk

3

(58) 682-59-84

Podinspektor ds.księgowosci  i VAT     

Marieta Węsierska – Tesen

3

(58) 682-59-84

Inspektor ds.płac                                

Ewa Szczypiorowska –Berlik

4

(58) 682-59-83

Inspektor ds.windykacji                 

Anna Koniecka

4

(58) 682-59-83

Referent ds.księgowości                  

Sylwia Dzieruk

4

(58) 682-59-83

REFERAT ORGANIZACYJNY I Piętro

 

Kierownik    Referatu Organizacyjnego                

Alina Klejna

11

(58) 682-51-46

(58) 682-59-46

Podinspektor ds.obsług Biura Rady Gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Karolina Szymikowska

7

(58) 682-59-87

Pomoc Administracyjna

Katarzyna Stencel

9

(58) 682-51-46

PARTER

Inspektor ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych            

Aleksandra Kajzer – Piasecka

1

(58) 682-59-82

Pomoc Administracyjna            

Grażyna Sejda

 

(58) 682-51-46

II Piętro

Inspektor ds.społecznych

Grażyna Kłęk

17

(58) 682-59-94

Referent ds.promocji  i turystyki

Wiktoria Zyska

17

(58) 682-59-94

 

                             

 

 

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ II PIĘTRO

 

Kierownik Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Dariusz Czaiński

6

(58)682-51-46

Inspektor ds.inwestycji i

ochrony środowiska              

Marcin Walkowski

13

(58) 682-50-69

Pomoc administracyjna

Wioletta Strojecka

13

(58) 682-50-69

Ispektor ds.komunalnych           

Aldona Giczewska

 

(58) 682-59-90

 Podinspektor ds. dróg

Dariusz Rerek

 

665-222-168

Podinspektor ds. inwestycji

Aleksandra Kuręda

 

665-222-168

Inspektor ds.inwestycji       

Jerzy Jusiak

14

(58) 682-59-93

Inspektor  ds.pozyskiwania

środków pozabudżetowych       

 

 

(58) 691-51-95

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Kierownik Referatu Rolnictwa ,

Gospodarki i Planowania Przestrzennego 

Dorota Adamska

15

(58) 682-59-92

Inspektor ds. planowania

Przestrzennego                               

Katarzyna Miazga

14

(58) 682-59-91

Urbanista

Mateusz Sieńko

14

(58) 682-59-91

Podinspektor ds. gospodarki

nieruchomościami                       

Katarzyna Parchoniuk

14

(58) 682-59-93

Geodeta gminy                               

Ewa Witkowska

14

(58) 682-59-93

URZAD STANU CYWILNEGO PARTER

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Aleksandra Ciecholewska

1

(58) 682-59-82

                                                            

 

SAMODZIELNE STANOWISKO  II PIĘTRO

Inspektor do . ZK i OC

Jacek Wiercioch

12

(58) 682-59-71

Główny specjalista ds. energetyki i inwestycji

Tomasz Herbasz

13

(58) 682-50-69

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

Arkadiusz Mikulski

16

(58) 691-51-95