Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Przyjmujesz uchodźców z Ukrainy? Zgłoś taką informację do Urzędu Gminy.

Prosimy o pomoc w rozpoznaniu i określeniu aktualnej liczby uchodźców przebywających na terenie gminy Przywidz.  

Zidentyfikowanie wszystkich osób przebywających na terenie gminy Przywidz, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od 24.02.2022 r. jest niezbędne w celu identyfikacji potrzeb tych osób i oszacowania zapotrzebowania na pomoc, która może okazać się niezbędna, a której udzielenie będzie możliwe po wdrożeniu rozwiązań prawnych umożliwiających uruchomienie pomocy socjalnej ze środków rządowych.

Prosimy, by wszystkie osoby z gminy Przywidz, które przyjmują pod swój dach uchodźców z Ukrainy przekazały do Urzędu Gminy w Przywidz następujące informacje:

  1. Dane osoby, która przyjęła uchodźców pod swój adres: imię, nazwisko, adres i nr telefonu;
  2. Dane dotyczące uchodźców: ilość osób, oraz imię, nazwisko, datę urodzenia i nr paszportu (jeżeli nie posiada paszportu to wystarczy data urodzenia) wszystkich osób.

Prosimy o przekazywanie informacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail.

Telefon: sekretariat: 58 682- 51- 46 ( w godzinach pracy urzędu)

                GOPS:  58 682 -51- 32

e-mail : sekretariat@przywidz.pl  lub obrona_cywilna@przywidz.pl

Załączniki: