Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Uporzadkowanie gosp. ściekowej

 

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”

W ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa

Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 936 856,57 zł

 

Wójt Gminy Przywidz informuje, że

 w dniu 6 lipca 2018r o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Przywidzu została podpisana umowa na „Budowę oczyszczalni ścieków 5200 RLM wraz z drogą dojazdową, pomostem na rzece w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Postępowanie przetargowe zostało podzielone na 2 części:

 

Część I

Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków 5200 RLM

Wykonawca z którym podpisano umowę to firma  POLAQUA Sp. z o.o.  z siedzibą w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1,

 

Część II

zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej i pomostu na rzece – Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa to B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego 2C