Urząd

Zamówienia publiczne

Tytuł Data dodania

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 5200 RLM DLA AGLOMERACJI PRZYWIDZ – DOKOŃCZENIE REALIZACJI

2019-12-19

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przywidz w 2019 oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2019-09-03

Usługa na prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków i nauczycieli w związku z realizacja projektu pn. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz

2019-08-23

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4

2019-08-16

Przebudowa drogi gminnej nr 169006G Czarna Huta - Roztoka

2019-08-02

Organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych Gminy Przywidz poprzez zakup biletów miesięcznych

2019-07-26

„Zakup i dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz”

2019-01-29

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ”- ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO.

2019-01-08

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ”- ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO.

2018-11-23

„BUDOWA SIECI DOPROWADZAJĄCEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMU DOPROWADZENIA ŚCIEKÓW DO NOWO PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA 5 200 RLM” W RAMACH PROJEKTU PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ”

2018-11-23

Strony