Urząd

Zamówienia publiczne

Tytuł Data dodania

Przywidz: Modernizacja drogi transportu rolnego Roztoka - Częstocin

2016-10-19

Usługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 041 445,00 zł na zadania inwestycyjne Gminy Przywidz.

2016-07-27

Przywidz: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Widzieć i wiedzieć więcej - nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz.

2016-07-27

Przywidz: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń dla nauczycieli, półkolonii letnich, pokazu naukowego w ramach projektu Widzieć i wiedzieć więcej - nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz.

2016-07-26

Przywidz: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra.

2016-04-15

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz.

2016-03-21

Przywidz: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej na terenie Gminy Przywidz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

2016-02-29

Przywidz: Dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz

2016-01-26

Przywidz: Dostawa prasy osadu do istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową i sieciami doprowadzającymi.

2015-11-13

Przywidz: Dostawa prasy osadu do istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową i sieciami doprowadzającymi

2015-10-23

Strony