Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 11/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Sucha Huta