Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 1/2013

W jakiej sprawie: 
w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.