Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 1/2023

W jakiej sprawie: 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przywidz