Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 13/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany załącznika nr 4 do zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Przywwidz z dnia 29 stycznia 2020 r.