Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 20/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2022