Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 2/2013

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę paliwa takiego jak olej napędowy, etylina 95 i 98 dla Gminy Przywidz, woj. pomorskie.