Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 22/2022

W jakiej sprawie: 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022.