Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 23/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Przywidz.