Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 25/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Przywidz