Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 26/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży