Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 26/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie aktualizacji wysokości dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i niepublicznych przedszkoli w roku 2022 z budżetu Gminy Przywidz.