Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 27/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego na rok 2020.