Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 27/2022

W jakiej sprawie: 
W sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu przeprowadzenia etapu gminnego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.