Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 28/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz