Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 29/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Komisji ds. kontroli stanu mienia jednostek organizacyjnych