Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 29/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Przywidzu.