Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 31/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzepowie