Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 3/2013

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych