Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 3/2023

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie.