Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 32/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego na rok 2022.