Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 35/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za rok 2019