Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 38/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie odpracowania dnia 21.06.2019r. przez pracowników Urzędu Gminy Przywidz.