Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 4/2013

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013r.