Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 4/2023

W jakiej sprawie: 
w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przywidzu realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego