Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 42/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży