Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 44/2019

W jakiej sprawie: 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przywidz