Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 45/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie zapewnienia odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Przywidz.