Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 47/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.