Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 48/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przywidz