Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 49/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie.