Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 5/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie regulaminu użytkowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej przy OSP Jodłowno w Jodłownie